YÜZME ADAY HAKEM KURSU AÇILIYOR

22.05.2023

YÜZME ADAY HAKEM KURSU AÇILIYOR

08-12 Haziran 2023 tarihleri arasında ilimizde Yüzme Aday Hakem Kursu açılacaktır.

Yüzme Aday Hakem Kursumuza son başvuru tarihi 5 Haziran 2023'tür!
Kursumuz 25 kişi olduğunda, eğitimlere başlanılacaktır!

Yüzme Aday Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranan Şartlar ve Belgeler aşağıdaki gibidir;
1. TC Vatandaşı olmak
2. Fotoğraf (2 adet 4,5x6 cm vesikalık son 6 ay içinde çekilmiş)
3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak (Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi / e-devlet kaydı olabilir) NOT: DÖKÜM BELGESİ (TRANSKRİPT) geçerli değildir
4. "18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak (2023 yılı için 1973 yılı dikkate alınacaktır) - Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5. Sağlık durumu hakemli yapmaya uygun olmak, Sağlık Raporu (Aslı) Aile Hekimi, Özel ya da Devlet hastanesinden
6. Federasyonların Ceza Kurullarından 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak, (Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzden ceza yazısı / e-devlet kaydı olabilir)
7. Ağır aips veya bir yıldan fazla yahut yüz kızartıcı bir fiilden dolay haips cezasıyla hükümlü bulunmamak (Scil kaydı / e-devlet kaydı olabilir)
8. Kurs Katılım Taahhütname Formu imzalı (2 adet)
9 Kişisel ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecek ve ücret alımayacaktır. Başvurular Türkiye Yüzme Federayonu portalı üzerinden yapılacaktır. İstenen belgeler de portal üzerinden eklenecektir. Kurs katılım ücreti 300 TL olup, Türkiye Yüzme Federasyonu portalı üzerinden yatırılacaktır.
10. Olağanüstü haller dışında, kursa başvuru yapanlara ücret iadesi olmayacaktır
11. Kursa toplam 4 saatten fazla katılmayanlar devamsız kabul edielecek ve Sınava alınmayacaktır.

NOT:Kursların yapılacağı tarihlerde ilimizde Covid-19 salgını vb. olağanüstü durumlar olması halinde uygulanan "PANDEMİ KURALLARI KAPSAMINDA" olabilecek tarih değilşikliklerinde, Kursların belirlenecek bir başka tarihe ertelenmesi durumunda; Kursiyerler Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından belirlenecek tarihteki kursa katılacaktır. Şayet katılmazsa herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır!