Fikstür


 
 


GENÇ ERKEK A
GENÇ KIZ A
GENÇ ERKEK B
GENÇ KIZ B
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ (GÜNCEL)
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ

MİNİK ERKEK
MİNİK KIZGENÇ ERKEK(GÜNCEL) 
GENÇ KIZLAR
YILDIZ ERKEK

YILDIZ ERKEK FİNAL
YILDIZ KIZ

KÜÇÜK ERKEK

KÜÇÜK ERKEKLER FİNAL

KÜÇÜK KIZ

 

GENÇ ERKEK A
GENÇ KIZ A
YILDIZELİ GENÇ A KIZ
YILDIZELİ GENÇ A ERKEK
GENÇ ERKEK B
GENÇ KIZ B

GENÇ KIZ B FİNAL GRUBU
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ(GÜNCEL)
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ (GÜNCEL)

KÜÇÜK KIZ FİNAL

KÜÇÜKLER FİNAL K/E

MİNİKLER A ERKEK

MİNİKLER A KIZ

 

GENÇ A ERKEK 

 GENÇ A KIZ

GENÇ ERKEK FİNAL

 YILDIZ ERKEK

 YILDIZ KIZ

KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ

GENÇLER B ERKEK 

 GENÇLER B KIZ 
 
 

GENÇ ERKEK A
GENÇ KIZ A
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ

MİNİK ERKEK

MİNİK KIZ

 

GENÇ ERKEK
GENÇ KIZ
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ

MİNİKLER KIZ

MİNİKLER ERKEK

 

GENÇLER KIZ ERKEK
YILDIZ ERKEK-KIZ
KÜÇÜK ERKEK-KIZ

MİNİKLER KIZ-ERKEK

  GENÇ ERKEK
GENÇ KIZ
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ

             FLOOR CURLİNG              
 
GENÇ ERKEK A
GENÇ ERKEK B
GENÇ KIZ A
GENÇ KIZ B
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ
 

GENÇ ERKEK 
GENÇ KARMA

GENÇ KIZ

 YILDIZ ERKEK

YILDIZ KARMA
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ

KÜÇÜK KARMA

  GENÇ ERKEK A
GENÇ ERKEK B
GENÇ KIZ A
GENÇ KIZ B
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ
 

GENÇ ERKEK A
GENÇ KIZ A
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ

MİNİKLER


 

 
          3*3 BASKETBOL  
GENÇ ERKEK A
GENÇ ERKEK B
GENÇ KIZ A
GENÇ KIZ B
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ

GENÇ ERKEK A
GENÇ ERKEK B
GENÇ KIZ A
GENÇ KIZ B
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ

GENÇ ERKEK
GENÇ KIZ
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ

GENÇ ERKEK A
GENÇ ERKEK B
GENÇ KIZ A
GENÇ KIZ B
YILDIZ ERKEK
YILDIZ KIZ
KÜÇÜK ERKEK
KÜÇÜK KIZ

 MİNİK A ERKEK

MİNİK A KIZ