SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTIR

.

28 MART 2018
Güvenlik görevlileri, gençlik Liderleri, antrenörler, temizlik işçisi, cankurtaran, personelleri ve bilişim elemanlarına yönelik 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 23’üncü madde ile tanınan sürekli işçi kadrolarına geçirilme hakkından yararlanacak personellere ait sınav sonuçları kurumumuz duyuru panosuna asılmıştır.