DÜNYA ÜLKELERİ SOSYAL MEDYA VE İNTERNET KULLANIMI.

Dünya üzerinde en çok gençler tarafından kullanıldığı bilinen internet ve sosyal medyanın kavramsal anlamda tanımlanması, günümüzde internetin ve sosyal medyanın istatistiksel veriler ışığında Dünya ülkeleri ve Türkiye’de kullanım oranlarının karşılaştırılması.

22 OCAK 2018